projectile-find-file 在 设置 projectile-indexing-method 为 alien 搜索忽略文件的方法

请教各位: projectile-find-file 在 设置 projectile-indexing-method 为 alien 时,如何搜索忽略文件呢? 有没有选项可以控制搜不搜忽略文件?