[org] 如何自动挂载org-indent-mode??

(use-package org
  :defer t
  :hook
  (org-mode . org-bullets-mode)
  :commands
  org-indent-mode)

设置的时候老出岔子,加载org文件的时候org-indent-mode老是开不起来,
试了试这个 (org-indent-mode t)
发现又是max-lisp-eval-depth错误,栈溢出

(setq org-startup-indented t)

多谢大哥,弄了我半天