eaf安装成功后,M-x 找不到eaf命令

使用install-eaf.py脚本安装好eaf之后,显示以下信息:

这应该代表已经安装好了。之后我做了以下配置

;; eaf
(use-package eaf
 :load-path "~/.emacs.d/site-lisp/emacs-application-framework"
 :custom
 ;; set EAF proxy
 (eaf-proxy-type "socks5")
 (eaf-proxy-host "127.0.0.1")
 (eaf-proxy-port "7890")
 (eaf-browser-continue-where-left-off t)
 (eaf-browser-enable-adblocker t)
 (browse-url-browser-function 'eaf-open-browser)
 :config
 (defalias 'browse-web #'eaf-open-browser)
 ;; launch installed EAF extensions
 (require 'eaf-airshare)
 (require 'eaf-file-sender)
 (require 'eaf-markdown-previewer)
 (require 'eaf-org-previewer)
 (require 'eaf-sunburst)
 (require 'eaf-vue-demo)
 (require 'eaf-browser)
 (require 'eaf-vue-mindmap)
 (require 'eaf-video-player)
 (require 'eaf-file-manager)
 (require 'eaf-terminal)
 (require 'eaf-music-player)
 (require 'eaf-rss-reader)
 (require 'eaf-pdf-viewer)
 (require 'eaf-netease-cloud-music)
 (require 'eaf-git)
 (require 'eaf-file-browser)
 (require 'eaf-demo)
 (require 'eaf-camera)
 (require 'eaf-mindmap)
 (require 'eaf-system-monitor)
 (require 'eaf-image-viewer)
 (require 'eaf-jupyter)
 (require 'eaf-2048)
 (setq eaf-browser-default-search-engine "google")
 (setq eaf-browser-enable-adblocker t)
 (setq eaf-browser-default-zoom 1.2)
 ;; 修复鼠标乱跑的问题,让她一直放在左下角
 (setq mouse-avoidance-banish-position '((frame-or-window . frame)
                     (side . right)
                     (side-pos . 100)
                     (top-or-bottom . bottom)
                     (top-or-bottom-pos . -100)))
 (mouse-avoidance-mode 'banish))

重启emacs或者reboot电脑后,M-x还是找不到eaf开头的命令。